logo discgolf pilsen
ÚVOD TURNAJE HŘIŠTĚ LOCHNA MCR / czech championship 2011 BORSKÝ PARK KONTAKT ODKAZY

Vítejte na stránkách plzeňského Discgolfu!

Co je to discgolf ?

Discgolf je jedním z nejrozšířenějších sportů s létajícím talířem, odvozeným z klasického golfu. Vznikl v 70tých letech v USA a získává stále více příznivců na celém světě. Cílem hry je podobně jako v golfu dokončit jamku co nejmenším počtem úderů - tedy hodů.

Disk se hází z určeného výhoziště na cíl (jamku). Jamku tvoří většinou ocelový koš, v našich podmínkách postačí třeba strom, pařez, nebo dřevěný kůl zatlučený do země. Průměrná vzdálenost jamky bývá kolem 50-120 metrů a dá se dosáhnou třemi hody. Po prvním výhozu hráč hází z místa, kde se disk zastavil a pokračuje, dokud netrefí cíl. Hřiště bývá navrženo tak, aby se hráči museli potýkat s přírodními překážkami, jako jsou stromy, keře, případně vodní plochy a ukázali svoje schopnosti házet krátké i dlouhé, levo- i pravotočivé hody. Vítězem je ten, kdo dokončí celé hřiště (většinou sestávající z 9, 12 nebo 18 jamek) nejmenším počtem hodů.

Narozdíl od klasického golfu nepotřebujete drahé náčiní (pro začátek vystačíte s jedním diskem), ani nemusíte být členem golfového klubu a platit poplatky za vstup na hřiště. Na discgolf se používají disky o průměru kolem 20-22 cm (tedy menší než na freestyle nebo ultimate) a hmotnosti od 150 do 180 g. Stejně jako v golfu se používají různé hole, v discgolfu záleží na výběru disku - některé létají rychle a daleko, jiné pomalu a rovně, další zatáčejí vpravo a jiné se používají na dohazování.

Kde se dá discgolf hrát ?

Všude v přírodě. Nebo přesněji skoro všude, kde je dostatek místa a vhodný terén. Ideální jsou větší městské parky, nebo příměstské oblasti s volnými i křovinatými plochami řídce porostlými stromy. Na škodu není ani malé převýšení či potůček nebo rybníček, které dokáží zpestřit hru. Při volbě jamek se klade důraz na jejich různorodost - střídají se vzdálenosti (běžně 50 - 180 m) a ve vysoké míře se využívá přirozených překážek, tak aby měl hráč na výběr z několika způsobů dosažení cíle (například 3 jisté kraší hody kolem stromů nebo jeden riskantní přes stromy a vodu).

Ve světě už existuje přes 1000 discgolfových hřišť s instalovanými koši (nejvíce pochopitelně v USA, kde discgolf hrají desítky tisíc lidí, v Evropě (přes 100 hřišť) je nejdále Švédsko - 53, z okolních států pak jen SRN - 8 a Rakousko - 1), u nás je pevné hřiště zatím ve stádiu plánování.

Kdo může discgolf hrát? Každý. Discgolf je ideální sport na nedělní odpoledne pro celou rodinu - od capartů po babičky. Diskem se naučíte házet za pár minut a nezáleží na věku, pohlaví ani fyzické zdatnosti - stačí si jen zvolit cíle ve vhodné vzdálenosti a můžete soutěžit.

Jako rekreační sport v sobě discgolf spojuje pobyt v přírodě s fyzickou i psychickou aktivitou a pomáhá tak v udržení dobré tělesné kondice i odreagování od starostí všedních dnů. Discgolf je finančně nenáročný - kromě disku (cca 300 Kč) nepotřebujete žádné další náčiní.

Trocha pravidel:

  • hráč hází z určeného výhoziště, při odhozu se nesmí být žádná část jeho těla dotýkat země za čarou výhoziště. Přešlápnout smí až po odhozu.

  • dál hráč hází z místa, kde se disk zastavil, při odhozu se musí dotýkat alespoň jednou částí těla místa do 30cm za přední hranou disku směrem od cíle, Po odhozu smí přešlápnout jen pokud cíl není blíž než 10 metrů.

  • pokud hráč nemůže splnit předchozí bod (disk zůstal v dutém stromě nebo hustém keři), odhazuje z nejbližšího možného místa na spojnici cíle a disku dále od cíle.

  • pokud disk zůstal na stromě, hází hráč z místa pod diskem, pokud je disk výše než 2 metry, připočítává si trestný hod

  • hráč nesmí měnit žádnou součást hřiště, aby si ulehčil hod (např. ohýbat nebo dokonce lámat větve)

  • vždy hází hráč, který je nejdále od cíle.

  • bezpečnost především - vždy se přesvěčte, že v dosahu disku není žádná osoba ani zvíře, které byste mohli zasáhnout!

(použito ze serveru www.discgolf.cz

zámek Kozel ADD 2010
logo MČR

BlueBoard.cz
discgolf discs
BlueBoard.cz