logo discgolf pilsen
ÚVOD MAPA / maps
UBYTOVÁNÍ / Accommodation
STRAVOVÁNÍ / Catering PRAVIDLA / Course rules KONTAKT / Contacts ODKAZY
Ubytování:
V současné době jednáme s Hostelem na Roudné:
cena bude upřesněna později
- vzdálenost centra města: náměstí Republiky - 1,2 km
- vzdálenost MHD: autobusová zastávka Otýlie Beníškové - 0,2 km
-
vzdálenost vlakového nádraží: vlaková stanice Plzeň hlavní nádraží - 2,9 km
-
severní šířka: 49°45'10.692"  východní délka: 13°22'47.883"
Accommodation:
Currently we are negotiating with the Hostel Roudná:
price will be specified later
- distance to city center: Republic Square - 1.2 km
- distance of public transport: bus stop Otylia Beníšková - 0.2 km
- distance to the train station: Train station Plzen main station - 2.9 km
- N: 49 ° 45'10 .692 "east longitude: 13 ° 22'47 .883"